26 april 2022

Schone Lei werksessie

Denk je ook wel eens: hoe zouden we het dan beter en anders kunnen doen voor jeugdigen? Tijdens de Met Andere Ogen sessies komt regelmatig naar boven 'hoe zouden we het dan beter en anders kunnen doen voor jeugdigen?' 'Wat is dan onze gedeelde visie?' De gedeelde visie is één van de zes werkzame elementen voor een stevige verbinding van opvang – onderwijs – jeugdhulp en zorg.

Een gedeelde visie versterkt het gezamenlijk ontwikkelen van goede regionale praktijken waar kinderen van gaan floreren. Schone Lei probeert die gezamenlijke visie naar boven te halen door transdisciplinair te ontwerpen.  De onderzoeksvraag waarover we ons buigen is: Wat als we opvang – onderwijs – jeugdhulp- zorg voor en met 0 tot en met 23 jarigen opnieuw zouden ontwerpen hoe zou dat er dan uit zien?

Iedereen, jeugdigen, jongeren, ouders, jongerenwerkers professionals opvang –onderwijs - jeugdhulp – zorg, bestuurders, politici of anderen zijn van harte welkom om mee te denken aan wat er nodig is om kinderen kansrijk op te laten groeien.

We gaan in co-creatie aan de slag met de eerste bouwstenen die een ontwerpgroep heeft vormgegeven; zoals de uitgangspunten vanuit perspectief van de jeugdige en leidende principes voor de leef- leerwereld van jeugdigen. We willen deze met vele verschillende mensen waarderend onderzoeken, herijken en aanvullen. Alle opbrengsten brengen we bij elkaar in een herontwerp. Dit ‘herontwerp’ willen we tijdens een landelijke dialoogavond presenteren om te verkennen en te bespreken wat we hiermee kunnen.

Meedenken?

Je bent van harte welkom op 18 mei bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie in Arnhem  of op 20 juni bij OCW in Den Haag.

Graag vooraf aanmelden via deze link: Aanmeldformulier Werksessie Schone Lei (google.com)

Of klik op de aanmeldknop in onze Agenda.

We zien uit naar je komst

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: