24 december 2019

Een persoonlijke noot van René Peeters

Aan het begin van een serie vrije dagen wil ik jullie bedanken voor de bijdrage die door jullie geleverd is aan het programma Met Andere Ogen. Iedereen heeft vanuit de eigen expertise bijgedragen aan waar we nu staan.

Starten is lastig in een zo complex veld met vele belangen, vele organisatielagen en een lappendeken aan gebiedsindelingen.

We hebben elkaar geïnspireerd en van elkaar geleerd. Soms waren we wat streng voor elkaar, maar dat was nodig om serieuze stappen te kunnen zetten.  Stappen die ook gezet zijn: de inspiratieregio’s zijn er, de aandeelhouders melden zich aan, de website is in de lucht, vele presentaties verzorgd,  de thema’s  van de communities of practice zijn bepaald, de taken verdeeld.  2020 wordt het jaar van het doen. Niet alleen in de CoP’s, maar ook in de samenwerking met Zorg voor Jeugd en het  bundelen van allerlei andere initiatieven rond dit thema.

Er is volop beweging in het land. Men wil, men denkt, men doet. Aan eenieder van ons nu de schone taak om te stimuleren die beweging om te (laten) zetten in concrete resultaten.

Geniet van de vrije dagen en alvast een mooi 2020 gewenst!

Namens het hele programma team van Met Andere Ogen

René Peeters


Delen