Uitnodiging werksessie inspiratienetwerk 7 april

Op donderdag 7 april van 9.00-11.00 uur is er weer een digitale werksessie voor het inspiratienetwerk van Met Andere Ogen. Alle partners zijn welkom! De sessie staat in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart en de invloed hiervan op de samenwerkingsafspraken in de regio.

De werksessies staan in het teken van uitwisseling over actualiteiten die verband houden met het realiseren van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd. We benutten de visies vanuit de verschillende domeinen om tot (nieuwe) inzichten te komen. Voorheen waren er aparte werksessies van alleen de inspiratieregio’s, dat is nu veranderd. Alle partners van met Andere Ogen kunnen voortaan deelnemen. Meld jij je ook aan voor 7 april?

Invloed verkiezingen

De komende werksessie staat in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart en de invloed hiervan op de samenwerkingsafspraken in de regio. Wat zijn bedreigingen en kansen voortkomend uit de gemeenteraadsverkiezingen? En wat zijn hierin de gemene delers voor de samenwerkingspartners? 

Meld je uiterlijk op 1 april aan via bijgevoegde link.

Mocht je als inspiratieregio de uitnodiging in het verleden al hebben ontvangen, dan verzoeken we je eveneens de vragen in de link in te vullen. 

We hopen jullie te ontmoeten op 7 april!

Kun je er op 7 april niet bij zijn? Reserveer dan alvast de datum van de volgende werksessie in jouw agenda: 2 juni van 9.00-11.00 uur.

Benieuwd waarover in voorgaande werksessies is uitgewisseld? Neem dan een inkijk in de nieuwsberichten.