Bijeenkomst met ouders over inclusieve samenwerking

Op 8 maart was er een bijeenkomst met ouders die betrokken zijn bij het opzetten van de ouder- en jeugd steunpunten bij samenwerkingsverbanden in het onderwijs. Hierin is de behoefte opgehaald ten aanzien van de aanpak voor inclusieve samenwerking die nu ontwikkeld wordt. In deze aanpak gaat het om activiteiten die de komende vier jaar gaan bijdragen aan verbeterde samenwerking tussen professionals en ouders.

De behoeften zijn opgehaald t.a.v. de actielijnen opgenomen in Samen voor het kind.

Vijf concrete punten

We hebben mooie behoeften opgehaald; hieronder vijf punten die zeker hun weg vinden in de aanpak voor de komende vier jaar:

  1. Communicatie; ouders leren/toerusten in hoe je op een goede manier het gesprek aan kan gaan met de professional; het is moeilijk omdat emotie de communicatie kan vertroebelen en het is lastig om ‘boven’ de problematiek uit te stijgen.

  2. Gelijkwaardige houding: zowel de ouder als de professional heeft ieder zijn\haar eigen deskundigheid en know how. Daar moet ieder zich van bewust zijn.

  3. Vooral aan de slag in de praktijk: er is al voldoende onderzoek en beleid. 

  4. Ervaringsdeskundige ouders inzetten bij opleidingen van professionals. 

  5. Landelijke patiëntenverenigingen en ouderorganisaties met elkaar verbinden en verbinden met de regio’s 

Denk je mee?

Waar we mee verder gaan is het schrijven van de aanpak en per jaar willen we 4x (digitaal/hybride) bijeenkomen met ouderorganisaties en een aantal ouders om de plannen en uitkomsten aan te scherpen en toetsen. Om op te halen en te kijken wat iedereen kan bijdragen aan het plan op zijn/haar eigen wijze. Daarnaast gaan we 2x per jaar een bredere groep ouders en professionals uitnodigen voor bijvoorbeeld inhoudelijke activiteiten, meedenken over hoe we samenwerking met ouders nog meer kunnen versterken.

Wil je meedenken? Wil je het complete verslag ontvangen en hierop aanvullen? Neem dan contact op met Gepke Boezaard van Ieder(in).