21 februari 2022

Samen voor het kind

In de eerste periode van Met Andere Ogen is er een mooie ontwikkeling doorgemaakt in dat het essentieel is ouders en kinderen te betrekken om resultaat te behalen in het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen. Een verkenning met het veld leverde de notitie ‘Van vink naar vonk’ op. Een verdere verdieping vond plaats door interviews, relevante onderzoeken op een rij zetten en input ophalen tijdens de MAO Doen Dag.

De verdieping resulteerde in dit mooie overzicht ‘Samen voor het kind’, geschreven door Astrid van der Kooij. In de bijlage kun je het gehele document downloaden.

De samenwerking tussen ouders, professionals en beleidsmakers bij de ondersteuning van kinderen moet (nog) beter. Dit gaat verder dan ouderbetrokkenheid; het gaat echt over sámenwerken. In het overzicht wordt verkend wat er nodig is om een volgende stap te zetten in die samenwerking: zowel bij het gesprek rondom het kind als bij het gesprek aan de beleidstafels. Daaruit volgen drie actielijnen om de samenwerking te versterken. Deze actielijnen zijn we in een werkgroep met betrokkenheid van o.a. ouderorganisaties op dit moment aan het uitwerken in een aanpak voor de komende vier jaar.

Bij het ontwikkelen en verder uitwerken van de aanpak willen we graag samenwerken met ouders, kinderen en professionals.

Denk je mee?

Wil je meedenken? Heb je een idee over hoe we op een of meerdere van de actielijnen goede praktijken kunnen ontwikkelen of zichtbaar maken? Neem dan contact op met Gepke Boezaard van Ieder(in) g.boezaard@iederin.nl.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel: