21 december 2021

Een kwestie van verbinden

Op de valreep van het nieuwe jaar een bericht vanuit de MAO aanpak. Terwijl ik dit schrijf is iedereen druk met de voorbereidingen voor Kerst en Oud & Nieuw en de impact van de nieuwe lockdown, drukte en tijd voor reflectie en overpeinzing. Met Andere Ogen I is verlengd met minstens een half jaar.

In deze periode gaan we verder doen en leren, de beweging versterken en agenderen: de pijlers onder onze aanpak. In opdracht van de Stuurgroep (inclusief OCW en VWS) komt er een verkenning en een advies over de doorontwikkeling van MAO. De bouwstenen die we hebben gemaakt in de Met Andere Ogen Doen dag vormen de basis voor dit advies, samen met alle input uit verschillende overleggen, gesprekken en dialogen. Mocht je een bijdrage willen leveren aan deze verkenning, dan ben je van harte welkom. Mail naar metandereogen@vng.nl

We sturen jullie de kerst in met een inspirerend pleidooi van Jouwe Douke de Vries wethouder in Noardeast-Fryslân én bestuurlijk ambassadeur Met Andere Ogen

Uit het interview met JDdV: 

‘Een goed functionerend onderwijs-zorgnetwerk staat zo dicht mogelijk bij de leerling en de ouders. "Dat is hard nodig, zo blijkt ook uit mijn onderzoek. De problematiek op school neemt toe en dat heeft vaak te maken met sociale problematiek in de wijk of het dorp waar de school staat. Dit vraagt steeds meer tijd en inzet van de leerkrachten en begeleiders op school. Daarom is het ook zo belangrijk dat de zorg op school georganiseerd wordt, zodat leerkrachten weer meer aan lesgeven toekomen en kinderen en hun ouders dichtbij en laagdrempelig ondersteuning kunnen krijgen.’

en:

‘De structuren en oplossingen liggen er al, daar heeft Met Andere Ogen een mooi begin mee gemaakt, het is vooral een kwestie van verbinden.’

Lees hier het hele verhaal

Wij wensen jullie voor nu een verbonden tijd en graag tot ziens in 2022.

Namens het programmateam en programmabureau,

Marijke Andeweg

programma manager Met Andere Ogen

www.aanpakmetandereogen.nl