12 oktober 2021

Denk mee over de inzet van jeugdondersteuners

In het primair onderwijs en op IKC’s wordt momenteel volop geëxperimenteerd met de inzet van jeugdhulp in de klas, jeugdondersteuners, centrumcoaches etc. De benamingen mogen divers zijn, wat deze functies gemeen hebben is dat zij functioneren op het snijvlak van onderwijs, kinderopvang en zorg.

Zij ondersteunen het team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers door het leggen van verbindingen, en zij brengen expertise de scholen en IKC's in. Door vroegtijdig samen op te trekken kan een meer preventieve vorm van werken ontstaan.

Met Andere Ogen organiseert nu, in samenwerking met de gemeente Leeuwarden, een dag om de ervaringen rond deze ontwikkelingen te delen, en succes- en faalfactoren te bespreken. Heb je interesse om een keer intensief van gedachten te wisselen over de inzet van jeugdondersteuners, of een variatie daarvan, binnen het onderwijs en kinderopvang, vanuit het perspectief van een gemeente? Laat het ons weten via metandereogen@vng.nl. Bij voldoende belangstelling prikken we dan een dag.