07 oktober 2021

Slotdialoog: Door de ogen van het eco-systeem

Op 27 oktober is alweer de achtste editie van de Met Andere Ogen dialogen. Hierin maken we de balans op: wat heeft 2,5 jaar Met Andere Ogen opgeleverd? En hoe gaat het ecosysteem rond kinderen: ouders, professionals en bestuurders uit onderwijs, zorg en jeugd - samen aan de slag met het vervolg?

De afgelopen jaren zijn alle partners uit het netwerk Met Andere Ogen, al doende lerend, samen beter geworden. We hebben meer inzicht in wat werkt en wat niet én we willen verder. De Eindterm die deze dag wordt gepresenteerd, bundelt de bouwstenen voor dit vervolg. Bouwstenen voor inclusief samenwerken, een faciliterend stelsel, interprofessioneel samenwerken, stelselzaken, het MAO inspiratienetwerk, de lerende aanpak en voor ons als één netwerk, één Ecosysteem. Deze avond sluiten we de eerste periode van het programma Met Andere Ogen af en leggen we een stevige basis onder een vervolg.

Sprekers

Sprekers zijn aanwezig zowel vanuit de locatie in Pakhuis de Zwijger als via Zoom. De volgende sprekers doen in ieder geval mee. De line-up wordt de komende weken aangevuld:

  • Hans Spigt, voorzitter Jeugdzorg Nederland
  • Martijn Sanders, directeur kansengelijkheid en onderwijsondersteuning bij Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Anko van Hoepen, bestuurder PO-Raad
  • Ali Rabarison, directeur beleid inclusieve samenleving & financiën VNG
  • Bert Wienen, projectleider en adviseur in onderwijs, jeugdhulp, gemeenten, zorg & welzijn
  • Femke Breman, hoofd Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam
  • Loes Ypma, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
  • Linda Thuss, senior beleidsmedewerker Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
  • Pieter van Dijk, directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld-Veenendaal
  • Astrid Ottenheym, directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland 

En nog vele anderen.

Datum: 27 oktober
Tijd: 20:00 – 22:00 fysiek, 20:00 – 21:30 online
Locatie: IJzaal Pakhuis de Zwijger, fysiek of online vanuit huis of werkplek

Zo doe ik mee 

Meedoen kan op twee verschillende manieren: fysiek in de zaal of online vanuit huis of de werkplek. Reserveren is verplicht en kan hier.

Fysiek
We ontvangen je heel graag in de zaal. Wil je er fysiek bij zijn? Wees er dan snel bij. In verband met Covid is de capaciteit in de zaal beperkt. Je hebt een Coronatoegangsbewijs (QR-code) nodig die je via de CoronaCheck-app toont of uitprint via CoronaCheck.nl. Lees hier meer over het toegangsbeleid van Pakhuis de Zwijger.

Online
Online is de capaciteit onbeperkt. Meld je voor online deelname aan via de website van Pakhuis de Zwijger. Je krijgt de zoomlink + agenda-uitnodiging na aanmelding toegestuurd. 

Aanmelden

Doe je mee? Meld je dan hier aan.

Voor meer informatie: download de uitnodiging in de bijlage en hou deze website in de gaten voor het actuele overzicht van de sprekers.

 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen