10 december 2019

Verbinden met andere ogen

In de aanpak Met Andere Ogen werken wij samen in verschillende netwerken. Eén van die netwerken is het verbindersnetwerk. 'Samenwerken moet de logische keuze zijn', meent Marieke Verburg, verbinder van inspiratieregio Zuid-Limburg.

In het netwerk zitten verbinders vanuit de elf inspiratieregio’s, verbinders vanuit de beleidscoalitie en kennisverbinders vanuit het Nederlands Jeugd instituut.

Marieke van der Burg is verbinder voor de regio Zuid-Limburg. ‘Ieder kind moet de kans krijgen zich te ontwikkelen – waar iemand geboren wordt, wie iemand is en wat iemand wel of niet kan zou niet mogen uitmaken voor de kansen die je krijgt. Mijn wens is dat we écht open durven en kunnen kijken naar wat iemand nodig heeft om zich te ontwikkelen.’

‘Dat betekent dat je soms met andere ogen moet kijken om iemand echt te zien’, vervolgt Marieke. ‘Alleen door samen te leren en samen te doen worden we daar gezamenlijk beter in. Grenzen tussen organisaties of wetten zouden geen belemmering mogen zijn om een kind te kunnen helpen.’ Marieke meent dat samenwerken de logische keuze moet zijn. ‘In mijn rol als verbinder wil ik stimuleren dat we met andere ogen blijven kijken om samen steeds beter te worden. Samen leren, ontwikkelen en samen doen om zo voor elk kind te kunnen doen wat nodig is.’ 

Lees hier meer over de verbinders.


Delen