14 september 2021

BMK: onze maatschappelijke opdracht en de Civil Society

De kernboodschap van het programma Met Andere Ogen is de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Daarvoor is het noodzakelijk dat alle partijen (ouders, onderwijs, zorg en jeugd) samen optrekken in één ‘ecosysteem’ rond het kind. De ontwikkelkansen van het kind zijn het vertrekpunt van waaruit iedereen vanuit eigen ervaring en expertise samen werkt. Kinderopvang is een essentieel onderdeel van de coalitie, de cirkel rondom het kind, in hechte samenwerking met andere partijen. Kinderopvang en opvoeding vragen onze collectieve zorg en betrokkenheid, vindt BMK.

Het doel is dat we met elkaar helder krijgen hoe het proces de komende programmaperiode eruit komt te zien. Wat staat er te gebeuren en wat gaat de inbreng van de betrokken partijen worden?.

Ook de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) maakt zich sterk voor het breed gevarieerd en samenhangend aanbod van verschillende expertises. Vanuit deze brede gezamenlijke pedagogische verantwoordelijkheid kunnen we het kind het beste steunen in de ontwikkeling. Maatschappelijke kinderopvang is die vanzelfsprekende partner omdat onze maatschappelijke opdracht een structurele en stabiele samenwerking met gemeenten en andere partijen waarborgt. De groeiende kansenongelijkheid in Nederland die al op heel jonge leeftijd begint, is één van onze grootste uitdagingen.

In april 2021 vond de BMK kick-off plaats van de Civil Society (een eigentijdse term voor kind-in-de-wijk). Samen met Micha de Winter en 100 leden doken we in dit onderwerp met verrassende uitkomsten. Kinderopvang is een essentieel onderdeel van de coalitie, de cirkel rondom het kind, in hechte samenwerking met andere partijen. Kinderopvang en opvoeding vragen onze collectieve zorg en betrokkenheid. 

Centrale actuele vragen voor de maatschappelijke kinderopvang zijn: Wat hebben ouders en gezinnen nodig om kinderen te laten opgroeien en voor te bereiden op de wereld van de toekomst waarin zij zullen leven? En: Wat hebben kinderen nodig om op een goede manier op te groeien? Eén van de antwoorden daarop is bondig samengevat in het Afrikaanse gezegde: it takes a village to raise a child. Maatschappelijke kinderopvang vervult een belangrijke rol in het versterken van deze pedagogische Civil society, ofwel; de sociale netwerken rondom gezinnen en kinderen, die opvoeding en ontwikkeling faciliteren. De BMK vervult als maatschappelijke branchevereniging hierin een verbindende rol voor de samenwerkingspartners. Met en voor onze leden zetten we ons de komende tijd in gelijke kansen voor álle kinderen te realiseren. Gelijkwaardigheid vraagt een ongelijke aanpak.

Het is zaak de komende tijd actief en bewust de pedagogische Civil Society te versterken en we willen daarom onze deelname aan het programma Met Andere Ogen bekrachtigen.

Voor meer informatie kun je mailen naar Ellen Monteban BMK; monteban@bmko.nl of Hélène Smid BMK; smid@bmko.nl

 Lees hier het artikel  


Delen