30 augustus 2021

Kamerbrief reactie knelpunten samenwerking

Op 12 juli is bijgaande brief verzonden als reactie op het verzoek commissie inzake een overzicht van de uitvoering van afspraken over de samenwerking tussen het collectieve onderwijssysteem en het individuele (jeugd)zorgsysteem.

In deze brief wordt ingegaan op de stelsels van zorg en onderwijs, welke knelpunten er nog zijn en welke oplossingsrichtingen geformuleerd kunnen worden. De beschrijving van de knelpunten en oplossingsrichtingen is gelet op de demissionaire status van het kabinet op hoofdlijnen. De in deze brief genoemde oplossingsrichtingen zijn denkrichtingen die verder uitgewerkt moeten worden door een volgend kabinet

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen