07 juli 2021

Onderzoek samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp; Input vanuit de praktijk

Save the date: 2 september 2021 van 14.30-16.30 uur. Meld je aan!

 

Waar gaat het over

de NRO wil voor de komende jaren een onderzoeksprogramma opzetten rond het thema onderwijs-jeugdhulp. Wat weten we wel over dit thema, wat nog niet en vooral:  aan welke kennis heeft de praktijk behoefte. Er is een vooronderzoek uitgezet waarvan het Verweij-Jonker instituut projectleider is. 

 

Wat is het doel van het gesprek

De programmeringsstudie brengt de stand van zaken in de literatuur in beeld en ook de visie van diverse experts op die zaken die verdiepend onderzoek vragen. Met deze groep willen we de opgebouwde kennis toetsen. Zitten we op de goede weg, wat vindt men ervan wat ontbreekt en waar moet de nadruk op gelegd worden?  Doel van het gesprek is om hier antwoorden op te krijgen.

 

Voor wie

Partners uit de praktijk van de inspiratieregio’s van Met Andere Ogen. We hopen op 6-10 participanten, liefst vanuit onderwijs, gemeenten én jeugdhulp.

 

Waarom zou je mee willen doen

Je kunt door mee te doen je kennis toevoegen aan de ontwikkeling van het onderzoeksprogramma en zo bij dragen aan een onderbouwde praktijk. Opbrengsten van dat programma zijn hopelijk ook weer in de eigen regio te benutten. En het wordt ongetwijfeld een interessant en inspirerend gesprek!

Wij nodigen u hierbij van harte uit voor dit gesprek. Dit is gepland op 2 september 2021, van 14.30-16.30 uur en zal een digitale bijeenkomst via Teams zijn. Je kunt je aanmelden via secr@verwey-jonker.nl


Delen