22 juni 2021

Sfeerimpressie werksessie 17 juni

Op donderdag 17 juni was er weer een vruchtbare werksessie met de inspiratieregio's. Van Verduurzaming regionale samenwerking tot Veranderfonteintjes; er is veel besproken. Een impressie.

In het eerste plenaire deel kregen we verschillende updates over het programma en een terugkoppeling van Astrid van der Kooij over het project Ouderbetrokkenheid dat recent is overgegaan in het project Inclusieve Samenwerking. Bekijk daarvoor ook het oogstdocument “Van Vink naar Vonk” op de website.

Vervolgens vertelden Karin van der Velden (directeur SWV Nieuwe Waterweg Noord) en Bart Lamers (ketenregisseur gemeente Vlaardingen) over hun aanpak (bijzonder individueel arrangeren en de doorbraakmethode) waarmee ze zorgen dat de ontwikkelkansen van kinderen worden vergroot (zie de presentatie in de bijlage).

In het laatste uur zijn we in verschillende kleine groepjes uiteen gegaan voor een nadere uitwisseling tussen de 11 inspiratieregio’s en de nieuwe aangesloten regio’s op verschillende thema’s:

  1. Positieve gevolgen van corona
  2. Regiovisie Jeugdhulp (Norm van opdrachtgeverschap)
  3. Ouderbetrokkenheid
  4. Verduurzaming regionale samenwerking
  5. Samenwerking Nationaal Programma Onderwijs
  6. Onderwijszorgarrangementen

Elk groepje kon zelf kiezen over welk thema zij nader in gesprek gingen. Hierbij een kleine sfeerimpressie van de gesprekken die zijn gevoerd:

#1

Om ontwikkeling verder te krijgen zijn veranderfonteintjes nodig! Zij die enthousiasmeren, inspireren, maar soms ook strijden en confronteren. Hoe bouw je op en met elkaar, wissel je uit en hou je vast? Dat is wat we zagen gebeuren in dit groepje. Voorbeelden van de ander kunnen linken aan de eigen praktijk. Ideeën opdoen, namen uitwisselen, informatie sturen. Ondersteunen bij; ‘wat wordt de eerste volgende stap’. Een onderwerp dat bij alles aan bod kwam was ouderbetrokkenheid. Of liever gezegd: betrokkenheid van de betekenisvolle volwassene.

#2

Welke interventies zijn er mogelijk als de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp/-zorg niet de noodzakelijke aandacht krijgt, bijvoorbeeld van een gemeenteraad? In deze situatie wordt gesteld dat het eigenlijk al goed genoeg gaat. Soms voel je je als (deskundig) gemeenteraadslid machteloos. Een bewezen manier van het bij elkaar brengen van partijen is verhalen te vertellen, casussen te bespreken. Niet iedereen heeft genoeg fantasie om de werkelijkheid achter de beleidsstukken te zien.

Als je bestuurlijk afspraken maakt is het van belang om ook de ambtelijke organisatie goed mee te nemen. Of nog beter: het is een voortdurend schakelen tussen de verschillende niveaus van de organisaties. Je moet hard blijven werken om dat voor elkaar te krijgen en aansluitend te behouden. Soms is bestuurlijke schuring nodig om een serieuze volgende stap te kunnen zetten. Het wisselen van aanbieder kan behoorlijk desastreuze gevolgen hebben. Betrek dus te allen tijde iedereen, alle domeinen, bij beleidsvorming maar ook bij aanbestedingen.

‘Ik zal nooit meer iets doen zonder het onderwijs erbij te betrekken.’

En vraag je af of er wel aanbesteed moet worden of dat er ook opdrachten gewerkt kan worden. Aanbesteden is een serieus risico voor de continuïteit en borging van kwaliteit.

Werk ook met een samenhangende set aan data. Weet waar je het over hebt. Maar pas op met absolute doelen: Laat de resultaten het effect zijn van beleid. Dus zeg niet ik wil geen OTS of nul verwijzingen gesloten jeugdzorg of nul thuiszitters of VSV’ers. Dat kan tot perverse prikkels leiden.

#3

Hier werd gesproken over de Verduurzaming regionale samenwerking en OZA’s in het kader van Maatwerktraject Onderwijs en Arbeid (MOA) in de regio Haaglanden. In het kader van verduurzaming: Budgetten zijn eindig. Hoe ga je dan om als er meer vraag is dan budgetten ruimte geven?

En daarnaast in het kader van OZA’s: hoe verzamel je informatie over de samenwerking met andere domeinen? En hoe houden we overzicht rondom alle dingen die er gebeuren op het gebied van OZA’s? De uitwisseling is heel belangrijk.

#4

Er zijn veel vragen over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).  Besproken werd waar je alle recente informatie kunt vinden. Daarnaast is er gesproken over dat het NPO een regeling is voor 2 jaar en hoe dit zich verhoudt tot het Deltaplan Jeugd. Laten we de tijdelijke middelen gebruiken als vliegwiel om nu eindelijk echt het systeem te verbeteren!

Ook het thema Ouderbetrokkenheid kwam aan bod. Wat is er gebeurd in de regio’s waar is ingezet op vergroten van de ouderbetrokkenheid? Het is duidelijk dat ouders kunnen meedenken in beleid, dus hoe laat je ze meedenken?

Ten slotte is het gegaan over de OZA’s. Wie betaalt nou wat? Waar ligt de scheidslijn tussen onderwijs in zorg en zorg in onderwijs. Er is behoefte aan overzicht. Wat komt er uit alle onderzoeken? Er is een COP over geweest, maar kunnen we een overzicht krijgen wat er uit al die bronnen naar voren komt? Vincent Fafieanie van het NJi bood aan om een overzicht te maken van de ontwikkelingen rondom de  OZA’s.

De volgende werksessie is op 16 september.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen