22 juni 2021

Uitbreiding inspiratieregio's

In 2019 zijn we gestart met 11 inspiratieregio’s en dit netwerk breiden we op verzoek van het netwerk Met Andere Ogen graag uit. Bij deze lerende aanpak staat de praktijk centraal, de ontwikkelkansen van het kind om preciezer te zijn.

Met andere ogen heeft hierin een faciliterende rol. Partners van het MAO-netwerk
weten elkaar te vinden, werken samen in de uitvoering en leren van elkaar om zo effectiever te worden in
de ondersteuning van kinderen. Samen al lerende doen wat werkt.

Wie zoeken we?
We zoeken nu naar nog meer regio’s die in de praktijk aan de slag zijn of willen met het verbinden van
onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en jeugdhulp. Initiatiefnemers die zowel op bestuurlijk als uitvoerend
niveau tijd en ruimte willen maken om te leren en te inspireren zijn van harte welkom. Overigens verstaan we
onder inspiratieregio ook een lokaal netwerk en/of gemeente of één organisatie die juist een netwerk wil gaan
bouwen.

Meer weten?

Download de pdf in de bijlage voor meer informatie.

 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen