10 juni 2021

Save the date: 29 juni Door de ogen van de inspiratieregio's

Hoe zorgt een betere samenwerking tussen het onderwijs, zorg en jeugd voor optimale ontwikkelkansen van kinderen? Tijdens de zesde dialoog – deze keer ’s middags - op 29 juni gaan we verder in gesprek over de ontwikkelkansen van kinderen. Dit keer met sprekers uit de 11 verschillende inspiratieregio’s

Om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten is het noodzakelijk dat iedereen (ouders, onderwijs-, zorg- en jeugdprofessionals) samen optrekken in één ‘ecosysteem’ rond het kind. De ontwikkelkansen van het kind zijn het vertrekpunt bij het samenwerken vanuit eigen ervaring en expertise. Dat vraagt dat we met andere ogen moeten kijken en doen om geen enkel kind uit te sluiten. Samenwerken moet de logische keuze zijn, zonder belemmeringen en onmogelijkheden.

De dialoog

Na vijf edities lang gesproken te hebben over het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd vanuit verschillende perspectieven, is het nu de beurt aan de inspiratieregio’s. Met Andere Ogen is een netwerk van lokale en landelijke samenwerking op onderwijs, jeugd en zorg. Daarbinnen hebben elf inspiratieregio's het afgelopen twee jaar samen geleerd, geïnspireerd en geagendeerd. In deze dialoogsessie staat lokale samenwerking centraal; hoe ziet die eruit? Welke projecten lopen er in de verschillende regio’s? Wat maakt de precieze aanpak tot een succes en waar zoeken ze juist naar verbetering? Lokale doeners en projectleiders staan in de spotlight om over projecten te vertellen en ervaringen te delen. We zetten het leerproces gezamenlijk verder en inspireren elkaar en anderen om soortgelijke projecten op te starten.

Programma

We hebben alle elf inspiratieregio’s gevraagd om een projectleider, docent of andere doener uit de inspiratieregio voor te dragen om te pitchen over een project uit de regio. Aan tafel zitten naast moderator Natasja van den Berg, Astrid Ottenheym en Bas Wijnen om telkens aan de hand van de zes werkzame elementen te reflecteren op elke pitch. Tussendoor worden kijkers betrokken door via de chat vragen te stellen aan de pitchgevers.

 • Astrid Ottenheym, directeur-bestuurder samenwerkingsverband PPO-NK
 • Bas Wijnen, programmaleider ondersteuning transformatie Nederlands Jeugdinstituut
 • Maximaal 11 pitches uit de verschillende regio’s.
  • Iris Limborgh (Utrechtse Thuiszittersroute).
  • Renee Boeijen (Passende Samenwerking - Foodvalley.
  • Johan Vermeer (OZA Megakids – Zuid-Kennemerland) 
  • En nog veel meer!

Houd de website in de gaten want we vullen de line-up spoedig aan met meer lokale doeners en projectleiders uit de inspiratieregio’s.

Datum: 29 juni

Tijd: 16:00 – 17:30 uur

Locatie: gehost vanuit Pakhuis de Zwijger, deelname vanuit je eigen huis of werkplek.

Zo doe ik mee

Meedoen is eenvoudig. Vanuit je eigen huis kun je via Zoom direct meekijken en meedoen. Reserveer hier online. Daarna ontvang je automatisch per mail een bevestiging en twee.

Heb je vragen, neem dan contact op via metandereogen@vng.nl

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen