08 juni 2021

Bijeenkomst Interprofessioneel samenwerken op 16 september

Met Andere Ogen. Met Andere Ogen wil samen met de beroepsverenigingen BPSW, NIP, NVO en Ingrado de komende periode 2021-2025 verder aan de slag met interprofessioneel samenwerken in de regio’s. En dat op het snijvlak van onderwijs, zorg en jeugd. Dat moet uiteindelijk leiden tot een kennisgroep van expert en het bouwen van regionale netwerken van professionals.

Eerder werd op 19 mei een online bijeenkomst gehouden met circa 80 professionals (o.a. met leerplichtambtenaren, psychologen, schoolmaatschappelijk werkers, jongerenwerkers). Hier kwamen diverse terugkerend thema’s aan de orde: samenwerken, domein overstijgend samenwerken en reflecties op het eigen handelen. In de bijlage vind je het hele verslag van deze bijeenkomst.

Op donderdag 16 september wordt van 9.00 – 11.00 uur een vervolg bijeenkomst gehouden. Deze is zowel voor oud deelnemers als anderen geïnteresseerde partners van MAO.

Thema's

Op deze verdiepende bijeenkomst staan de volgende thema’s centraal:

  • Ga in de regio op zoek naar de gedeelde waarden. Breng de professionals bij elkaar om hun werkelijke opdracht te omschrijven en de samenwerking te bespreken.
  • Samenwerking met ouders zou vertrekpunt moeten zijn voor interprofessioneel samenwerken.
  • Het concept interprofessioneel samenwerken te verdiepen met elkaar.

 

Er volgt nog een verdere uitnodiging en programma.

Mocht je willen meedenken over het programma meld je aan via lkleinnagelvoort@bpsw.nl.

 

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen