19 mei 2021

Vervolg CoP Onderwijszorgarrangementen

Afgelopen jaar zijn in het CoP OZA al veel opbrengsten gerealiseerd zoals het Gesprekskader OZA's en Integraal arrangeren. Vanaf 23 juni gaan we verder! Heb je interesse, meld je aan en doe mee!

De ontwikkelingen rond onderwijs en zorg was aanleiding voor de deelnemers aan het CoP OZA om door te gaan met aanvullende kennisontwikkeling in het komend jaar, o.a. rond:

  • Wat zijn de wettelijke en financiële mogelijkheden om jongeren OZA’s aan te bieden vanuit de samenwerking tussen onderwijszorgboerderijen-dagbesteding’ onderdeel van de proeftuinen die VWS hiervoor inricht,
  • Uitkomsten en duiding naar de praktijk van het AEFonderzoek naar financieringswijzen van OZA’s, het CoP dient als klankbordgroep voor dit onderzoek;  
  • Reflectie en verdieping vanuit de werkpraktijk op het gesprekskader oza en het kader voor integraal arrangeren met het doel deze te actualiseren
  • Checklist mkba aanvullen met informatie over oza’s opdat het inzetten en beoordelen van van mkba’s bijdraagt aan de (bestuurlijke) besluitvorming hieromtrent
  • Delen van landelijke beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in de onderwijszorg brief najaar 2020

Door :

  • Samen te leren en te reflecteren op de actualiteit en op ingebrachte praktijkvoorbeelden gekoppeld aan documenten Integraal Arrangeren en gesprekskader OZA
  • Het CoP OZAis klankbordgroep van het AEF onderzoek naar financieringswijzen van OZA’s (afronding voor de zomer 20210
  • Uitwisselen van inzichten en ervaringen m.b.t. genoemde thema’s
  • Informeren ( vanuit OCW/VWS) , en reflectie op voorgenomen beleid

De CoP OZA is bedoeld voor een mix van uitvoerend professionals, beleid en bestuur vanuit onderwijs, samenwerkingsverbanden, gemeenten en zorginstellingening.

Je schrijft je in door een mail te sturen aan w.kunst@nji.nl

De begeleiding vindt plaats door Bob Austmann en Vincent Fafieanie van het NJi team Onderwijs-Jeugdhulp. Maximum groepsgrootte: 25 personen. Wil je verzekerd zijn van een plek, meld je dan vooral tijdig aan.

Eerste bijeenkomst: 23 juni 9.00-11.30

In het najaar worden nog twee bijeenkomsten gepland.


Delen