19 mei 2021

Vervolg CoP Bindende bestuurlijke afspraken

De Community of Practice Binden bestuurlijke afspraken is vorig jaar gestart en gaat vanaf juni weer verder. Ook nieuwe geïnteresseerden kunnen zich aanmelden.

De kern van deze COP lag bij het opbouwen van kennis over wat nodig is in de samenwerking tussen verschillende domeinen (gemeente, onderwijs, zorg) om te komen tot betere resultaten voor kinderen en jongeren. In de Community of Practice ‘Bindende afspraken voor Onderwijs, Jeugd en Zorg’ hebben we zeven werkzame principes gedestilleerd die van belang zijn voor succesvolle samenwerking – op strategisch niveau – tussen gemeente, onderwijs en jeugdhulppartners.  Een gezamenlijke ambitie en doorleefde visie (1), maatschappelijk resultaat in beeld (2), lerend systeem (3) gelijkwaardigheid (4), benoemen van verwachtingen en belangen (5), passend leiderschap (6), netwerksamenwerking (7). De volledige opbrengsten leest u hier.  

Met deze COP maken we dit jaar een doorstart en zullen we 3 bijeenkomsten organiseren waarvoor naast de deelnemers van vorig jaar ook andere deelnemers zijn uitgenodigd waarvan we denken dat dit een relevant thema is. Onderwerpen voor deze Cop zijn:

  1. Schurende wetgeving in de praktijk

Vanuit deze COP is de opdracht voor onderzoek naar schurende wetgeving gegeven. De eindrapportage is onlangs gepubliceerd. De onderzoeksopbrengsten willen we met de COP duiden en verder op in gaan op basis van lokale en regionale praktijkvoorbeelden. En mogelijk komen tot nadere aanbevelingen aan de beleidscoalitie Mét Andere Ogen.

  1. Kennisdeling voor de ‘next step’ om regionaal te komen tot bindende afspraken

Vorig jaar is in de COP kennis verzameld over ‘wat werkt’ in de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp om te komen tot bindende afspraken. In het vervolg willen we kijken hoe deze kennis opgezet kan worden naar handelen in de regio. Wat is bijvoorbeeld nodig om van gezamenlijke ambities naar een uitvoeringsplan te komen? Welke bijdrage kunnen leidende principes en monitoring leveren en hoe ziet dat eruit?

  1. Intervisie aan hand van casuïstiek

We willen doorgaan met uitwisseling en verdieping aan de hand van regionale casuïstiek die de deelnemers zelf inbrengen. Hiervoor hanteren we de online intervisiemethode die we eerder hebben ontwikkeld.

De community is bedoeld voor een mix van beleidsprofessionals vanuit gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en jeugd(gezondheids)zorgaanbieders. Je schrijft je in als duo vanuit gemeente en onderwijs, maar het liefst ook met een partner uit de jeugd(gezondheids)zorg. De eerste is gepland op 22 juni mei (13.00-15.00 uur). De begeleiding vindt plaats door René Peeters, bestuurlijk ambassadeur ‘Met Andere Ogen’ samen met het NJi. Lieke Salomé (projectleider Verbinding Onderwijs-Jeugd en voorheen regisseur van de COP Monitoring) zal met Marloes Driedonks vanuit het NJi de begeleiding doen. Maximum groepsgrootte: 25 personen. Wil je verzekerd zijn van een plek, meld je dan vooral tijdig aan. Om je aan te melden, mail naar M.Driedonks@nji.nl

 


Delen