20 mei 2021

Opbrengsten en voortgang CoP's

In het afgelopen MAO jaar zijn vijf CoP’s actief geweest. Wat hebben we ervan geleerd en hoe gaan we verder?

In gemengde groepen van onderwijs, gemeentelijke en jeugdhulppartners is de kennis verdiept over onderwerpen als interprofessionele samenwerking, preventie en positief jeugdbeleid in de verbinding onderwijs-jeugdhulp en monitoring. 
Ook waren vraagstukken rond bestuurlijke borging en onderwijs-zorgarrangementen focus van CoP’s. De verzamelde kennis- opbrengsten zijn terug te vinden op de site in onze toolkit Kennis en Instrumenten. Twee CoP’s  hebben een vervolg in juni. De CoP Bindende bestuurlijke afspraken start op 22 juni. De CoP Onderwijszorgarrangementen en rafelranden in de financiering begint op 23 juni. De groepen staan open voor nieuwe aanmeldingen, dus sluit je vooral aan.

Voor alle opbrengsten klik hier.

 


Delen