19 mei 2021

Minder eenzaam op reguliere school

Jana Vyrastekova onderzocht de sociale consequenties voor kinderen met ondersteuningsbehoeften in het reguliere onderwijs.

Minister Slob heeft aangegeven dat Passend Onderwijs zich in de komende 15 jaar gaat doorontwikkelen naar Inclusief onderwijs. Vanzelfsprekend moeten reguliere scholen dan wel toegerust zijn om kinderen op de juiste manier te begeleiden. Bij Met Andere Ogen stimuleren we dan ook interprofessionele teams op de werkvloer. Daarnaast moet er ook aandacht komen voor het welbevinden van het kind in de reguliere setting. In dat kader is er recent een interessant onderzoek gepubliceerd waar we op gewezen werden door Mark Weghorst (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid): Belangrijk onderzoek, vers van de pers. Jana Vyrastekova onderzocht de sociale consequenties voor kinderen met ondersteuningsbehoeften in het reguliere onderwijs. Conclusie: met zijn allen naar regulier onderwijs levert sociale winst op! Kijk op: https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/management/2021/leerlingen-extra-ondersteuningsbehoeften-bouwen/


Delen