17 maart 2021

Tool: de HollandRijnlandMethode

Loading video..

De samenwerking van onderwijs en jeugdhulp is complex. Op alle niveaus moet samengewerkt worden aan dezelfde doelstelling, terwijl het vaak ontbreekt aan kennis van elkaars opdracht en uitgangspunten. Het is een ingewikkelde opgave, maar niet onmogelijk! Om hierbij te helpen, ontwikkelde inspiratieregio Holland Rijnland de HollandRijnlandMethode (dHRM).

Onderwijs- en jeugdhulpprofessionals hebben niet altijd de opdracht of wettelijke ruimte om samen te werken aan één kind met één plan, maar ze voelen wel de urgentie om samen nieuwe typen aanbod te ontwikkelen. Daarnaast ontbreekt het de schoolbestuurders en gemeentebestuurders aan kennis van elkaars opdracht. Onjuiste verwachtingen maken verder dat een maatschappelijk probleem (thuiszitten of verzuim) gezien wordt als het probleem van de ander.

Holland Rijnland ontwikkelde in drie jaar tijd een systematische aanpak (dHRM) om deze uitdagingen om te buigen naar mogelijkheden. De stuurgroep, onder leiding van Hanneke van Noort namens adviesbureau OOG, ontdekte dat er wél degelijk mogelijkheden zijn om jeugdhulp en onderwijs goed op elkaar af te stemmen, zolang dat maar vanaf het begin van de samenwerking gebeurt.

Op basis van de bevindingen in de afgelopen drie jaren is de Holland Rijnland Methode zo ver ontwikkeld en onderbouwd dat de professionals deze graag delen. De Holland Rijnland Methode bevat een stappenplan met bijbehorende handvatten en kaders zodat beleidsmedewerkers en andere professionals kunnen werken aan oplossingen voor jeugdigen die goed onderbouwd en duurzaam zijn zodat jeugdigen die nu geen onderwijs volgen wel tot leren komen en (op termijn) weer kunnen toegroeien en deelnemen aan onderwijs.

Holland Rijnland vormt een van de inspiratieregio’s van de aanpak Met Andere Ogen.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen