02 maart 2021

Rapport 'Ontwikkelen over de grenzen heen'

Op verzoek van Met Andere Ogen en specifiek op behoefte van de Community of Practice 'Duurzame bindende afspraken', heeft AEF onderzoek gedaan naar belemmeringen in de wettelijke kaders bij het realiseren van een doorgaande ontwikkeling van kinderen.

Zij analyseerden wetten waar kinderen gedurende hun levensloop mee te maken (kunnen) krijgen. De bevindingen uit deze juridische analyse zijn getoetst in groepsgesprekken in drie inspiratieregio’s. Een belangrijke conclusie naar aanleiding van de analyse en gesprekken in de regio’s is dat het ontbreken van een eenduidige gezamenlijke bedoeling vanuit de wet in de praktijk kan leiden tot verschillende perspectieven van professionals op de ontwikkeling van kinderen en hun rol daarin. De ‘levensloop van het kind’ moet een meer centrale rol krijgen in de uitwerking van alle verschillende wetten. Download het rapport voor meer informatie.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen