16 februari 2021

Bestuurlijk ambassadeur Albert Helder

Iedere inspiratieregio heeft een eigen Ambassadeur van MAO. Samen vormen deze 11 bestuurlijke ambassadeurs de Dronegroep, omdat zij van uit hun praktische en bestuurlijke ervaring met het thema een goed overzicht hebben van deze complexe wereld. We stellen ze graag voor. Dit keer: Albert Helder, directeur-bestuurder Stichting Proloog (openbaar basisonderwijs) Leeuwarden.

Wat maakt je trots in jouw werkpraktijk in de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd?

'De gemeente Leeuwarden heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op de komst van Integrale Kindcentra (zie www.ikc-leeuwarden.nl). Er zijn nu twintig IKC’s in Leeuwarden waar een basisschool en een kinderopvangorganisatie onder één dak werken vanuit één pedagogische visie (‘Samen het kind sterker maken’) en bij voorkeur met een éénhoofdige leiding.'

'Wat opviel in deze jaren was dat de vraag naar ondersteuning bij zorgvragen op de IKC’s groeide. Bij de gemeente ontstond daardoor de behoefte meer controle te krijgen op deze zorgkosten. In 2018 zijn we een pilot gestart waarin we op drie scholen met een hoge zorgconsumptie jeugdondersteuners toevoegden aan het team. Deze jeugdondersteuners worden gezamenlijk gefinancierd door de gemeente, het onderwijs en de kinderopvang, en zijn drie dagen per week op school. Jeugdondersteuners fungeren als vertrouwenspersoon voor ouders en als gids voor het team. Zij leggen als het ware steeds de verbinding tussen ouders en zorgprofessionals. Hierdoor kunnen de onderwijsprofessionals zich weer concentreren op de dagelijkse, doorgaande lijn en zijn zij minder bezig met calamiteiten.'

'De toevoeging van jeugdondersteuners aan de IKC-teams bleek een groot succes. Hun waarde lag onder meer op het gebied van preventief signaleren, normaliseren (kinderen krijgen de ruimte zich op hun eigen manier te ontwikkelen) en professionaliseren (vergroten van de kennis bij het team). We willen nu op meer IKC’s jeugdondersteuners toevoegen aan de IKC-teams. We zoeken nog naar een goede constructie, naar een vorm van onafhankelijk werkgeverschap. En we zetten in op meerjarenafspraken over de financiering. We moeten daarbij het lef hebben om te kiezen voor de meest kwetsbare kinderen. Het geld moet daarnaartoe waar het het hardste nodig is.'

Hoe help je vanuit jouw rol om anderen Met Andere Ogen te laten kijken?

'Ik heb veel gehad aan het advies over poreuze randen uit Met Andere Ogen. Het is belangrijk om een constructie van cofinanciering te hebben, een coöperatie die als platform kan fungeren boven de politieke waan van de dag. Dat vraagt een lange adem, waarbij ik mijzelf het liefst bezighoud met de weg ernaartoe, het tussentijds bijsturen zonder mijzelf te verliezen in mooie vergezichten, maar werk vanuit de praktijk.'