16 februari 2021

Bestuurlijk ambassadeur Peter Lemmens

Iedere inspiratieregio heeft een eigen Ambassadeur van MAO. Samen vormen deze 11 bestuurlijke ambassadeurs de Dronegroep, omdat zij van uit hun praktische en bestuurlijke ervaring met het thema een goed overzicht hebben van deze complexe wereld. We stellen ze graag voor. Dit keer: Peter Lemmens, voorzitter College van Bestuur Stichting Kindante (32 basisscholen, 3 sbo-scholen en 2 (v)so-scholen) in Sittard en omgeving.

Wat maakt je trots in jouw werkpraktijk in de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd?

'In Zuid-Limburg hadden we de afgelopen 10 jaar te maken met een daling van het aantal leerlingen van 20%. Ook hadden we een erg hoge deelname aan het s(b)o: soms wel boven de 10%. We stelden ons als doel om terug te gaan naar het landelijke gemiddelde deelnamepercentage van 3,5 à 4% (voor sbo en so gezamenlijk). De oplossing waarvoor we kozen: een zo inclusief mogelijke inrichting van het onderwijs. We hadden daarvoor het commitment nodig van alle schoolbesturen, ook van het VO, en de medewerking van de 16 gemeenten in de regio. Voor de hele regio hebben we één Ondersteuningsplan ontwikkeld, waaraan alle besturen zich committeerden. Formeel hebben we de samenwerking geregeld in het Regioplatform. Hieraan zijn zeventien partijen verbonden. Die moeten iedere keer terug naar hun achterban, maar dat verloopt steeds beter. Het MBO is inmiddels aangesloten en sinds kort ook de voorschool en de kinderopvang, en ook de Provincie Limburg participeert (ambtelijk) in dit overleg.'

'Ons hoofdthema is telkens de afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg. Afgelopen jaar hebben we voor het eerst een gezamenlijke conferentie georganiseerd en dat gaan we herhalen voor uitwisseling van kennis en ervaring, en om nieuwe inspiratie op te doen. Voor de inhoudelijke versterking werken we samen met De Onderwijs Alliantie, een publiek-private samenwerking die scholen helpt bij de transitie naar het anders organiseren van het onderwijs in samenwerking met de buurt. Er zijn ook lijntjes met VWS en OCW waarvoor wij vanwege onze schaalgrootte een interessante proeftuin zijn. Ook de aansluiting van de provincie is redelijk uniek. Ik zoek nog naar een verbinding over de grens, met de TU Aken bijvoorbeeld, een van de beste universiteiten ter wereld, die hier bijna om de hoek ligt.'

Hoe help je vanuit jouw rol om anderen Met Andere Ogen te laten kijken?

'Dat doe ik vooral door engelengeduld te betrachten. En door steeds de vraag te stellen: wat kunnen en willen we samen doen? Op die manier probeer ik alle partijen aan elkaar te verbinden. Ook zetten we de deelnemers van het platform in als ‘ambassadeurs’ van de regioagenda, zodat het draagvlak steeds groter wordt.'

 


Delen