21 januari 2021

Bestuurlijk ambassadeur Marenne Van Kempen

Iedere inspiratieregio heeft een eigen Ambassadeur van MAO. Samen vormen deze 11 bestuurlijke ambassadeurs de Dronegroep, omdat zij vanuit hun praktische en bestuurlijke ervaring met het thema een goed overzicht hebben van deze complexe wereld. We stellen ze graag voor. Dit keer: Marenne van Kempen, bestuurder Lokalis, inspiratieregio Utrecht.

Wat maakt  je trots in jouw werkpraktijk in de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd?

‘Dat het ons steeds beter lukt om het vraagstuk van een kind cq gezin of een school centraal te stellen in ons handelen. Waarbij ‘ons’ slaat op het verband van de Utrechtse kernpartners van het onderwijs, in de samenwerking met het gezin en de school. De waarde voor het gezin of de school zit zelden alleen in een bijdrage van mijn organisatie. Het gaat er juist om dat er in samenhang ondersteuning op maat wordt geboden. Thuis en op school. Van daaruit proberen we in Utrecht ons leren in en van de praktijk nu vooral ‘systematischer’ te maken. Zodat die praktijkkennis beter beschikbaar is voor alle collega’s en we knelpunten waar nodig ook effectief optillen naar stadsniveau.’

Hoe help je vanuit jouw rol om anderen Met Andere Ogen te laten kijken?

‘Mijn boodschap naar mijn eigen organisatie is dat reflectie een vanzelfsprekend en niet vrijblijvend onderdeel is van ieders werk. Een reflectieve werkpraktijk is vanaf de start van de buurtteams een normaal onderdeel van de werkdag. Het is niet alleen legitiem om daar tijd aan te besteden, we zien het als een noodzakelijke vorm van professionaliteit. Dat geldt voor professionals, managers en mijzelf als bestuurder. En het geldt voor alle kernpartners samen. Ik ben zelf, net als een aantal collega-bestuurders en managers, de Andere Ogen op een VO-school in Utrecht. En als kernpartnerbestuurders hebben we ook Andere Ogen betrokken om ons te helpen onze eigen interactie goed te doorzien. En ten derde beogen we als inspiratieregio binnen Met Andere Ogen natuurlijk voedend te zijn voor de beleidsontwikkeling op de diverse betrokken ministeries. Binnen de huidige wetgeving en beleidskaders kunnen we als regio heel veel. Maar voor die gezinnen die kampen met zwaardere meervoudige vraagstukken zorgen de huidige schotten soms echt voor problemen. We dragen graag bij aan verbetering voor ook die groep kinderen.’

Lokalis is verantwoordelijk voor de Utrechtse buurtteams Jeugd&Gezin. De organisatie bestaat uit 18 buurtteams, plus een VO- en een MBO-buurtteam. De opdracht is breed. Gezinnen kunnen terecht met vraagstukken variërend van financiën en werk, tot de ontwikkeling van kinderen, tot echtscheiding en onveiligheid. We zijn één van de vier kernpartners van het onderwijs. De andere drie zijn de Jeugdgezondheidszorg, Leerplicht en het Samenwerkingsverband PO dan wel VO. De opdracht van de kernpartners is tweeledig. Ondersteun gezin en school bij een individueel vraagstuk. En ondersteun de school bij het verder versterken van de sociale basis.