20 januari 2021

Annet Tuinstra enthousiast over CoP Preventief en Positief Jeugdbeleid

Voor de zomer zijn 5 Communities of Practice gestart over 5 vraagstukken die in de verschillende regio’s spelen.

Vanwege de coronamaatregelen hebben we de bijeenkomsten online gehouden. Inmiddels bevinden alle CoP’s zich in afrondende fase en wordt gewerkt aan het ophalen van breed deelbare opbrengsten. Deze worden straks gebundeld in de midterm van MAO die eind maart verschijnt.

Uitwisseling centraal

Annet Tuinstra, stedelijk coördinator voor het jonge kind (0 tot 6 jaar) vanuit de Almeerse welzijnsorganisatie De Schoor, nam deel aan de CoP Preventief en Positief Jeugdbeleid. De CoP heeft haar verrassend veel opgeleverd, zegt ze zelf, ondanks dat de bijeenkomsten digitaal moesten plaatsvinden. ‘In de fysieke bijeenkomsten stond meestal de uitwisseling van ervaringen centraal, digitaal hadden we het vaker over de concrete opbrengst, en hoe we die konden verhogen.’

Gedwongen elkaar op te zoeken

Een bijkomend positief effect van de coronacrisis was ook dat ineens het belang van welzijnswerk heel duidelijk werd, meent Tuinstra. ‘Iedereen werd ineens gedwongen elkaar op te zoeken. Wij konden daar een centrale rol in spelen omdat wij van nature over contacten beschikken in het brede maatschappelijke veld. Vanuit het netwerk dat we al hadden opgebouwd, wisten scholen, kinderopvang en gemeente ons goed te vinden. Al snel ben ik ook digitale themabijeenkomsten gaan organiseren waar veel belangstelling voor was. Mensen luisterden graag een uurtje naar een presentatie waar ze op dat moment iets aan hadden.’

Lees het hele interview met Annet Tuinstra in de bijlage.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen