21 januari 2021

Wisselingen binnen het MAO team

Het nieuwe jaar zijn we gestart met een aantal wisselingen in het MAO team.

Bas Wesseldijk, directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband PO de Meierij is sinds 1 januari de trekker van de werkgroep agenderen. Hij neemt deze taak over van Harriët Smit, programmaleider Passend Onderwijs. Zij blijft gelukkig wel betrokken.

Renu Jitan, programma-assistent is gestart bij een ander groot programma binnen de VNG. Edith Boekesteijn gaat haar vervangen in de rol van programmasecretaris. Marieke van der Burg, programma-adviseur, bouwt haar uren af, omdat zij binnen BMC, Managing partner sociaal domein is geworden. Gelukkig hebben we hele goede versterking  gevonden in Els te Winkel als programma-adviseur.

Edith Boekestijn

‘Ik werk graag voor organisaties die het algemeen belang dienen en in het bijzonder de belangen van kinderen. Mijn drie dochters zijn inmiddels volwassen maar mijn 6 kleinkinderen, waarvan 4 schoolgaand, houden mij zeer alert op het welzijn van kinderen in de hedendaagse westerse maatschappij. Ik ben dan ook heel blij dat ik de kans heb gekregen om actief deel uit te maken aan een programma dat bijdraagt aan een eerdere en betere samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd.’

Els te Winkel

‘Ik ben Els te Winkel en sinds vorige week ben ik als programma-adviseur gestart bij MAO. Ik zal een deel van de taken van Marieke van der Burg overnemen. Al enkele maanden volg ik het programma MAO met grote belangstelling en interesse. Sinds de transitie vraag ik mij al af waarom verschillende gemeenten, jeugdhulpregio’s en samenwerkingsverbanden steeds het wiel opnieuw uitvinden en ik wel graag helpen om elkaar op te zoeken. Ook is er de afgelopen jaren een negatief beeld ontstaan over de uitvoering van de Jeugdwet, met name in het kader van de stijgende kosten en beperkende maatregelen. In mijn ogen is dat zonde, omdat er juist zoveel positieve mogelijkheden zijn ontstaan. Mijn ambitie voor de toekomst is dan ook om juist de succesverhalen te vertellen om daarmee te inspireren en samen uit te zoeken wat wél mogelijk is onder het relatief “nieuwe” stelsel. Ik ben daarom erg verheugd om een bijdrage te leveren aan een programma dat aan mijn missie bijdraagt. Mocht je meer willen weten over mijn achtergrond, neem dan gerust een kijkje op mijn profiel op LinkedIn.’

Bas Wesseldijk

‘Mijn naam is Bas Wesseldijk en sinds vijf jaar ben ik de Directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband PO de Meierij (Den Bosch en omgeving). Binnen regio PO de Meierij wordt door 123 scholen, samen met ouders, kinderopvang, voorschoolse instellingen en jeugdhulppartners hard gewerkt om passend onderwijs en zorg te bieden voor al onze kinderen. Met de afbouw van het SBO is de gezamenlijke regionale ambitie om kansen te creëren voor kinderen binnen reguliere basisscholen. Het samenwerkingsverband ondersteunt en stimuleert de partners bij deze ingewikkelde beweging. We zijn trots op de stappen die we de afgelopen jaren gezet hebben, maar merken ook dat we in onze regio soms grenzen aanlopen. Grenzen die alleen verantwoord opgerekt kunnen worden door een betere samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd. Daarom doen wij als regio mee met de beweging Met Andere Ogen.’

Werkgroep Agenderen

‘Binnen MAO ben ik naast bestuurlijk ambassadeur sinds 1 januari jl. ook de kartrekker van de werkgroep agenderen. Deze werkgroep heeft als doel om op basis van wat we leren in de praktijk en de Communities of Practice de onderwerpen op de juiste plek te agenderen zodat het stelsel meer faciliterend wordt aan de uitvoeringspraktijk. Om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten is het noodzakelijk dat alle partijen (ouders, onderwijs, zorg en jeugd) samen optrekken in één ‘ecosysteem’ rond het kind. In 2020 heeft de werkgroep zich gefocust op de evaluatie en verbeterpak passend onderwijs en de kamerbrief onderwijs - zorg. We zijn verheugd dat de uitgangspunten van MAO daarbinnen een prominente plek hebben gekregen. In 2021 focussen we ons op de toekomstagenda passend onderwijs en de formatie van het nieuwe kabinet. Met input vanuit de regio’s en de bestuurlijke ambassadeurs gaan we ervoor om op landelijk niveau de kernboodschap van MAO blijvend onder de aandacht te brengen, belemmeringen weg te nemen en positieve initiatieven breder bekend te maken. Op deze wijze wil de werkgroep agenderen ook in 2021 bijdragen aan het realiseren van een ononderbroken ontwikkeling voor ieder kind, zo inclusief, passend en thuisnabij mogelijk.


Delen