20 januari 2021

Versterken rekenonderwijs regio Zuid-Kennemerland

De Rekenpagina is een goed voorbeeld van waar goede samenwerking toe kan leiden.

Het begon allemaal twee jaar geleden, in januari 2019, met een startbijeenkomst voor de tien deelnemende scholen aan het project Rekenproblemen en de Implementatie van het protocol ERWD; een gezamenlijk initiatief van Samenwerkingsverband PO Zuid-Kennemerland, het RID en het Rudolf Berlin Center van de Universiteit van Amsterdam.

Omdat SWV PO-ZK streeft naar een zo goed mogelijke samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, zijn er ook een aantal ketenpartners vanuit de jeugdzorg met specialisme op gebied van dyscalculie betrokken bij dit project, zoals het Pedagogen Collectief en OnderwijsAdvies.

Rekenconferentie

Twee jaar lang is er door alle deelnemers gewerkt aan het doorgronden van het protocol ERWD en daarnaast is er vooral heel veel gerekend op de tien scholen. Vorig schooljaar sloten we het project af met een spetterende digitale rekenconferentie, die mede mogelijk werd gemaakt door de gemeente Haarlem.

Sindsdien is er een filmpje gemaakt door Visual Notes, waarin je een leerling volgt die problemen ondervindt bij het rekenen en wiens onderwijsbehoeften vallen in ‘fase oranje’ (meer uitleg vind je op de Rekenpagina). Daarnaast is er een rekenpagina ingericht met een veelheid aan handreikingen die scholen en jeugdhulp kunnen gebruiken bij het vormgeven van de ondersteuning voor rekenen. De handreikingen zijn ondergebracht in het Hoofdlijnenmodel in de vorm van een interactieve graphic op de Rekenpagina.

Via deze link kom je op de Rekenpagina. We nodigen je graag uit hier eens rustig rond te kijken en er je voordeel mee te doen. We hebben gepoogd de rekenpagina zo in te richten dat alles wat er staat in feite voor zich spreekt. Waar een goede samenwerking allemaal wel niet toe kan leiden!

                                                                                                        

Tekst: Johanneke Mijnhardt en Nienke Bolderheij, onderwijsconsulenten Samenwerkingsverband PO-ZK


Delen