26 oktober 2020

10 jaar School als Werkplaats webinar terugkijken

De School als Werkplaats van het Friesland College bestaat 10 jaar. In dat kader was er en feestelijke digitale bijeenkomst op 10 november van 10.00 – 11.00 uur

Het Friesland College is 10 jaar geleden, in oktober 2010 gestart met School Als Werkplaats (SAW). De aanleiding was het hoge aantal voortijdig schoolverlaters, zonder een startkwalificatie of diploma binnen het MBO. We gaan dit jubileumjaar elke 10e van de Maand informatie over School Als Werkplaats online zetten. Dat zullen artikelen zijn, o.a. van Merel van Dorp ( journalist en schrijver van het boek ‘Jeugdige delinquenten’). Interviews, foto’s en filmpjes. We gaan ook twee of meer Webinars organiseren. In december gaan we online het glas heffen!

Ook zetten we nieuwe dingen online en lichten dat toe. We doelen dan op een animatie over SAW, een nieuwe beschrijving van de methodiek en een lezing over een methodiekboek voor het passend-onderwijs van Erik van Meersbergen waarin een hoofdstuk aan SAW gewijd is, en dat in december uitgebracht wordt.

Start van het jubileum

Op 10 november wordt gestart met het nieuwste filmmateriaal over SAW met een mooi uitgewerkt filmpje over hoe SAW er nu uitziet. Vervolgens zullen drie MBO teams, die geïnspireerd zijn door onze SAW methodiek zich presenteren. We gaan met elkaar in gesprek over hun aanpak en bevindingen van SAW binnen hun school - organisatie.

Het betreft de volgende drie MBO-scholenteams:

  • School Als Wijk uit Groningen (ROC Noorderpoort)
  • Het Deltion Jeugdteam uit Zwolle (Deltion College)
  • Klas Als Werkplaats uit Rotterdam (Albeda College).

Kijk hier het webinar terug.

 

Achtergrond

Het idee was om een team (jeugd)hulpverleners in de school te situeren, ze te laten aansluiten bij de verschillende opleidingen, ze deel te laten nemen aan lessen om zo studenten, docenten en coaches direct te kunnen ondersteunen met als doel het behalen van een startkwalificatie.

De oriënterende gesprekken hierover vonden plaats in 2009. In oktober 2010 vond de eerste grote bijeenkomst plaats, en werd de start gemaakt met de pilot: School Als Werkplaats. Er werden op die bijeenkomst mondelinge afspraken gemaakt tussen de bestuurders van het Friesland College, bestuurders in de (jeugd)hulpverlening, de gemeente Leeuwarden en de Provincie Fryslân. Deze afspraken, waarin het kader van de werkwijze vastgelegd is, houden tot op de dag van vandaag stand. School Als Werkplaats was de werktitel waarmee werd aangegeven dat de (jeugd)hulpverleners naar het MBO toekwamen, de klas in, om daar met studenten te spreken, zodat voor de extra ondersteuning geen les gemist hoefde te worden.

De school wordt gezien als werkplaats voor hulpverleners, daar moet het werk gedaan worden. De school is geen vindplaats, waar vanuit de student doorverwezen kan worden naar de hulpverlening. Er wordt een gezamenlijk optrekken gecreëerd in direct contact met de student en SLB coach, aansluitend bij de persoon. Er wordt gewerkt vanuit mogelijkheden van de student, niet vanuit problemen.

En nu, 10 jaar later is SAW geen pilot meer binnen het Friesland College maar een effectieve-preventieve werkwijze op alle niveaus van alle opleidingen voor Bol- en BBL-studenten , en studenten op praktijklocaties. Ook is SAW een onderdeel van de totale zorgstructuur van het Friesland College op alle locaties in Leeuwarden en Heerenveen.

SAW staat voor een team van rond de 40 professionals, vanuit 11 instellingen voor (jeugd)hulpverlening, welzijnswerk, het Friesland College zelf en de Friese gemeenten. In die 10 jaar is het aantal verwijzingen van studenten vanuit het team SAW naar zwaardere vormen van hulp, onder de 3% gebleven, terwijl de SAW medewerkers wel 1 op de 5 van het totaal aantal studenten op het Friesland College zien. De studenten en hun docenten en SLB coaches weten  de SAW medewerker goed te vinden door de directe en korte lijnen die staan voor de werkwijze van SAW.


Delen