28 oktober 2020

Netwerkbijeenkomst Evaluatie Passend Onderwijs

Op 25 november van 9.00 – 11.00 is de digitale landelijke netwerkbijeenkomst met als thema: Evaluatie Passend Onderwijs en nú verder!

Voor wie?

De bijeenkomst is bestemd voor:

  • leidinggevenden van samenwerkingsverbanden PO en VO en hun staffunctionarissen;
  • beleidsmedewerkers en managers onderwijs en jeugd van de gemeenten.

Als inleiders zijn uitgenodigd: Jelle Rauwerdink, Programmamanager Passend Onderwijs van OCW, en Natalie Jonkers, beleidsadviseur bij VWS.

Inhoud

Onderwijs en jeugdhulp bewegen steeds dichter naar elkaar toe en hebben elkaar, op weg naar inclusiever onderwijs, steeds harder nodig. Een nauwe samenwerking en uitwisseling tussen onderwijs(besturen), samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten is dus van steeds groter belang. Voor het tweede jaar vinden daartoe netwerkbijeenkomsten plaats tussen leidinggevenden passend onderwijs en vertegenwoordigers van de 42 jeugdzorgregio’s.

Op woensdag 25 november a.s. van 9.00 tot 11.00 uur bespreken we, dicht op de actualiteit, het Kamerdebat van 16 november over de Evaluatie Passend Onderwijs, de meest recente Onderwijs-Zorgbrief en de moties waarover op dat ogenblik is gestemd.

Na de inleidingen gaan we uiteen in vooral regionaal geclusterde break-outsessies waarin we met elkaar onder meer bespreken wat alle beleidsaanpassingen betekenen voor de samenwerking tussen onderwijs en het werk van de gemeenten in de regio, nu en in de toekomst. We proberen ook vooruit te kijken naar de verdere behoeftes aan verdieping en aanvullende kennisdeling. Dit gebruiken we als input voor de volgende bijeenkomsten die voor de ochtenden van woensdag 20 januari en woensdag 14 april 2021 staan gepland.

Aanmelden

Meld je hier aan voor de netwerkbijeenkomst van 25 november tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten. Je ontvangt dan voor de bijeenkomst een e-mail met de aanmeldlink voor de Zoomsessie.


Delen