28 oktober 2020

Status Communities of Practice

Voor de zomer zijn 5 Communities of Practice gestart over 5 vraagstukken die in de verschillende regio’s spelen. Vanwege de coronamaatregelen hebben we de bijeenkomsten online gehouden. Ook de planning is daardoor iets vertraagd. Er staat voor alle thema’s nog zeker één bijeenkomst gepland. In januari komen we gezamenlijk met breed deelbare opbrengsten.

De CoP’s hebben de volgende thema’s

  • Duurzame bestuurlijke afspraken
  • Positief en preventief jeugdbeleid
  • Interprofessionele samenwerking
  • Onderwijs-Zorgarrangementen en poreuze randen in financiering
  • Monitoring

Maar wat gebeurt daar nu precies? Hoe wordt er uitgewisseld, en hoe dragen de inzichten bij aan de eigen praktijk. Welke kennisbronnen worden benut en ondersteunen de gewenste stappen? In de komende weken lichten we alvast wat tipjes van de sluier op en gaan we in de nieuwsbrieven in op elke CoP. Zo komt bijvoorbeeld een deelnemer vanuit de ‘Duurzame bestuurlijke afspraken’ aan het woord om inzicht te geven in hoe de in de CoP benutte intervisie daadwerkelijk heeft geleid tot stappen in de eigen praktijk. Vanuit de CoP monitoring wordt door een deelnemer en begeleider samen gereflecteerd op wat het gesprek over indicatoren in de verbinding onderwijs-jeugd nu zo ingewikkeld maakt, en wat juist kan helpen in de praktijk. Houd onze website en nieuwsnotificatie in de gaten en blijf op de hoogte!


Delen