16 september 2020

Welkom terug iedereen!

De zomervakantie is nu echt voorbij en iedereen is weer volop aan het werk. Op school, kinderdagverblijf, bij de jeugdhulp of in wijkteams; dichtbij kinderen of juist op afstand vanuit huis of kantoor. Ook Met Andere Ogen is weer volop in beweging!

De Midterm en de reflectiegesprekken hebben ons geleerd dat ons gezamenlijk verlangen om samen te werken om de ontwikkelkansen van elk kind te vergroten nog springlevend is! Maar hoe? Wat leren we van en met de inspiratieregio's? Welke rol kan en wil ik en mijn organisatie nemen om met elkaar verandering te realiseren? Welke zaken schuren er in het stelsel en waar ligt de ruimte? Het programma Met Andere Ogen faciliteert om de beweging te verbreden en te verdiepen en faciliteert het samen leren en het agenderen. De focus voor het komende half jaar ligt op het scherper krijgt van wat er werkt én wat dat betekent voor de verschillende betrokkenen in het onderwijs, zorg en jeugddomein. Zodat de geleerde lessen tot eigenaarschap en betere samenwerking leiden en we daarmee de ontwikkelkansen van kinderen vergroten.

We gaan er vanuit dat we in 2020 elkaar vooral digitaal ontmoeten, tenzij het ook fysiek kan. We kijken uit naar deze ontmoetingen!

Hartelijke groet

René Peeters (bestuurlijk ambassadeur) en Marijke Andeweg (programmamanager MAO)


Delen