09 juli 2020

Reflecteren Midterm

In juni hebben we met velen van jullie gereflecteerd op de midterm van Met Andere Ogen. In een tiental bijeenkomsten zijn mooie verwonderpunten en inzichten gedeeld.

Gemeenschappelijke conclusie is dat er een verandering gaande is in de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd en dat Met Andere Ogen als onafhankelijke hulpbeweging deze veranderbeweging versterkt.

Samenwerken gaat niet altijd vanzelf. Met vallen en opstaan vormen we een nieuw ecosysteem, met het kind, ouders en hun leefwereld als vertrekpunt. Lokale professionals op school, kinderopvang, of jeugdzorginstelling, werken meer en beter samen met andere professionals om de ontwikkelkansen van elk kind te vergroten. Maar in het ecosysteem is iedereen nodig om het kind de meest optimale ontwikkelkansen te geven. Regionale en landelijke partners zijn nodig om wat lokaal nodig is te faciliteren en te ondersteunen.

In de Midterm lees je hoe iedereen zoekt naar zijn of haar plek en hoe belangrijk goede samenwerking daarbij is. Ook in de reflectiebijeenkomsten was dat een belangrijk thema: wat kan ik (mijn organisatie) bijdragen aan deze verandering en wat is dan mijn plek?

We hebben de uitkomsten van de reflectiebijeenkomsten gevat in een artikel. Deze vind je als download bij dit bericht. Ik hoop dat jullie dit met plezier lezen en dat het stimuleert om samen de volgende stappen te zetten naar nog meer en beter samenwerken voor de ontwikkelkansen van kinderen.  

 Ik wens jullie een mooie zomer en hoop dat we elkaar weer tegenkomen, digitaal of fysiek, en samen de beweging versterken, meer leren en scherper agenderen!

Hartelijke groet

Marijke Andeweg

Programmamanager Met Andere Ogen

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen