08 juni 2020

Themamagazine Gelijke Kansen Alliantie

De inspiratieregio Zuid-Limburg heeft meegewerkt aan het tweede themamagazine van de Gelijke Kansen Alliantie. In deze editie staat de ‘Gezonde basisschool van de toekomst’ centraal.

In Zuid-Limburg wordt gewerkt volgens het concept van 'De Gezonde Basisschool van de Toekomst'.  Onderwijs, gemeenten, lokale organisaties, GGD Zuid-Limburg, de provincie Limburg en de Universiteit van Maastricht werken daar samen om de situatie aan te pakken en te verbeteren. Mooi om te zien hoe de brede en effectieve samenwerking tot mooie resultaten leidt!

Samenwerking

Inspiratieregio Zuid-Limburg: ‘We zijn erg trots op het magazine als symbool voor de brede en effectieve samenwerking die tot zulke mooie resultaten leidt. In het magazine zien jullie onder andere hoe de samenwerking onderwijs-kinderopvang hier vorm heeft gekregen en hoe de samenwerking onderwijs-gezondheid is vormgegeven’.


Delen