29 april 2020

Digitaal ontmoeten en inspireren

Dat we ook digitaal elkaar heel goed kunnen ontmoeten, bewees de bijeenkomst op donderdag 16 april met de inspiratieregio’s en coalitieverbinders met meer dan dertig deelnemers. Het programma was kort en krachtig ingericht met inspirerende sprekers.

Rene? Peeters trapte af met een kort inkijkje in de gesprekken die hij voert in het land. Hij deelde zijn observaties en aandachtspunten. Zo signaleert hij dat de noodzaak van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp overal gevoeld wordt en dat het onderwerp van gesprek is. Hierbij kijken steeds meer professionals over hun eigen grenzen heen. Hij gaf voorbeelden van ontwikkelingen in het land, zoals het onderzoek uit Amsterdam over specialistische jeugdhulp in speciaal onderwijs en de doorontwikkeling van de interprofessionele opleiding van de Katholieke Pabo Zwolle. Ook noemde René Capelle aan de IJssel en Steenwijkerland als inspirerende voorbeelden.

Vooruitblik na Corona

Vervolgens nam Pieter van Dijk (Directeur SWV PO) de aanwezigen mee in hoe ze in de regio FoodValley aan de slag zijn in tijden van Corona. Het is een tijd van ‘terrible first times’, waarin we alles opnieuw moeten ontdekken, maar ook een tijd waarin we met veel bewondering en respect naar de scholen kijken. In FoodValley is een groepje gevormd waarin wordt stilgestaan bij vragen als: wat komt er straks op ons af als de scholen weer starten? Wat vraagt dat van leerkrachten? En wat is er dan nodig? Denk bijvoorbeeld aan groep 8-ers die straks op de middelbare school misschien een andere introductieweek moeten krijgen.

Verbeteragenda Passend Onderwijs

Over de stand van zaken rondom de Verbeteragenda Passend Onderwijs vertelde Jelle Rauwerdink, programmamanager Passend Onderwijs van OCW. Hij schetste dat er heel veel onderzoek beschikbaar is, dat de Onderwijsraad bezig is met een advies en dat OCW veel sessies met de praktijk vertegenwoordigende partijen heeft gehouden. Doordat er geen fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn en onderwijsinstanties het druk hebben met het opstarten van de scholen is nog niet duidelijk hoe het vervolgproces voor de verbeteragenda eruit ziet..

Jelle nam de aanwezigen kort mee in de eerste conclusies aan de hand van de doelen van Passend Onderwijs. Hij ziet ruimte voor verbetering bij het behalen van de doelstellingen. Niet door de systematiek na 5 jaar alweer helemaal om te gooien, maar vooral ruimte te maken om volop te gaan werken aan de specifieke voorwaarden om passend onderwijs in de praktijk te laten slagen, incluis de verbinding met (jeugd)zorg. Tegelijkertijd is er grote afhankelijk wat er gaat gebeuren op de bredere voorwaarden in het onderwijs, zoals het lerarentekort.

Inspiratie vanuit Australië?

Als afsluiting van de bijeenkomst werden de aanwezigen geïnspireerd door Kees Dorst, die inbelde vanuit Australië?. Hij is opgeleid als industrieel ontwerper aan de TU in Delft, geeft les aan de universiteit van Sydney en onderzoekt hoe ontwerpers werken. Hij nam ons mee in zijn verhaal hoe we om kunnen gaan met nieuwe problemen die opkomen, problemen die we nooit eerder gezien hebben. Zo werkt hij zelf momenteel aan het stikstofprobleem. Problemen zijn volgens hem steeds meer open, dynamisch, complex en genetwerkt:

  • Open: het probleem is van meerdere mensen, iedereen kan er ook wat van vinden.
  • Dynamisch: het probleem en de oplossingen veranderen voortdurend.
  • Complex: Er zijn veel verschillende elementen en betrokken relaties. Je kan het probleem niet zomaar oplossen, als je een schakel verandert.
  • Genetwerkt: verspreid over allemaal partijen, daarmee zijn ook oplossingen genetwerkt.

Delen