29 april 2020

Onderzoek naar samenwerking onderwijs en jeugdhulp

‘In één hand: specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs’ is de titel van een recentelijk gepubliceerd onderzoek door het Kohnstamminstituut.

In opdracht van de gemeenten Amsterdam en Diemen is onderzoek gedaan naar de grootschalige inzet van specialistische jeugdhulp in het (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam. De resultaten zijn opmerkelijk. Met 207 pagina’s is het een uitgebreide studie geworden.

Inkoopprocedure

De onderzoekers omschrijven het project als volgt: “Sinds het schooljaar 2018-19 wordt door de gemeenten Diemen en Amsterdam specialistische jeugdhulp direct in het speciaal onderwijs georganiseerd (SJSO) op basis van een specifieke inkoopprocedure die in 2017 is opgesteld. De samenhang tussen onderwijsondersteuning en jeugdhulp is noodzakelijk om kinderen en jongeren op het speciaal onderwijs een ononderbroken schoolloopbaan te bieden.”

Minder belastend

Professionals op de werkvloer zijn erg enthousiast over dit onderzoek. Men is erg tevreden dat de gemeenten het op basis van een inkoopmodel (2017) hebben geregeld. De administratieve lasten zijn omlaag gegaan, het aantal doorverwijzingen naar zwaardere jeugdzorg is beperkt, indicatieprocedures vereenvoudigd en wachtlijsten verkleind. Ouders en kinderen vinden de nieuwe aanpak minder belastend. En de verbinding school en thuis is natuurlijker geworden.

Ook de aanbevelingen zijn zeer lezenswaardig. De onderzoekers concluderen dat huisartsen meer betrokken en beter voorgelicht moeten worden over de mogelijkheden. Geef scholing over privacyregelingen op basis van het kinderrechtenverdrag, gebruik data om na te gaan waar de meeste hulp nodig is en beperk het aantal contactpartners.

Op de goede weg

Het is de moeite waard om naar aanleiding van dit onderzoek onderzoekers en professionals eens nader te bevragen. Dit onderzoek smaakt naar meer. De resultaten geven alle aanleiding om te concluderen dat we met de samenwerking onderwijs en zorg op de goede weg zijn. Uiteraard is er nog veel te doen, maar af en toe stilstaan bij een mooi resultaat geeft de burger moed en energie voor de volgende stap.

 

Door: René Peeters

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen