29 april 2020

Zelfevaluatietool sociaal domein

Met de zelfevaluatietool 'sociaal domein toegang en samenhang hulp' kunnen gemeenten en samenwerkingspartners de toegang en samenhang
in de hulp in het brede sociaal domein zelf in kaart brengen en beoordelen en deze optimaliseren.

De evaluatie is opgezet vanuit de weg die de inwoner aflegt in het sociaal domein wanneer er hulp nodig is. Dit en nog veel meer vind je in onze toolkit Kennis en Instrumenten.


Delen