Beleidspraktijk

Handreiking Waarborgen en ontwikkelen van kennis binnen wijkteams

Als een wijkteam uit de startfase is, ontstaat vaak behoefte om te bepalen welke kennis gewenst en aanwezig is. In deze handreiking staan handvatten om dit inzichtelijk te maken binnen jouw wijkteam.

Doel is overzicht te krijgen van de algemene en specifieke kennis die het team nodig heeft om inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn en te komen tot een scholings- en/of ontwikkelplan om de benodigde kennis te kunnen waarborgen.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen