Uitvoeringspraktijk

Kenniskaart kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp

Deze kenniskaart biedt betrokkenen in het onderwijs, de opvang, de jeugdhulp en bij gemeenten met een rol in de sturing van die samenwerking richting. Door inspiratie, tips en handvatten te bieden om sámen het gesprek aan te gaan over optimale samenwerking.

De kenniskaart biedt indicatoren voor de kwaliteit van de samenwerking en een quickscan om te meten hoe ver je al bent met samenwerken. Het is niet bedoeld als blauwdruk.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen