Uitvoeringspraktijk

Praatplaat: samen kom je verder

Deze plaat biedt handvatten voor het maken van de afspraken en stellen van de juiste vragen door intern begeleiders op school en jeugdhulpverleners.

Om effectief te kunnen samenwerken als intern begeleider op school en als jeugdhulpverlener in de rol van ouder-kind-coach op school, is het zinvol om aan het begin van ieder schooljaar met elkaar een aantal afspraken te maken. Gedurende het schooljaar blijf je hierover met elkaar in gesprek en aan het eind van het schooljaar kijk je terug en markeer je de afspraken voor het volgend schooljaar.

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen