Beleidspraktijk

Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop

De werkgroep Kwaliteit van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft een Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop opgesteld.

Deze bevat een handzaam stappenplan waarmee gemeenten zo eenvoudig mogelijk kwaliteitscriteria voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoopdocumenten kunnen opstellen. De hoofdstukken in de handreiking behandelen elk een stap in de beleidscyclus. Daarnaast wordt er in de handreiking een hoofdstuk gewijd aan de dialoog met aanbieders, waarbij dialoog als voorwaarde wordt gesteld om samen de transformatie in het sociaal domein een stap verder te brengen. Ook is in ieder hoofdstuk een overzicht opgenomen van bestaande relevante documenten en links.

Meer weten? Kijk ook op https://www.inkoopsociaaldomein.nl/2020/06/16/handreiking-kwaliteitscriteria-jeugdhulp-en-maatschappelijke-ondersteuning-voor-inkoop/?utm_medium=email

Downloads

De volgende bestanden zijn bijgevoegd aan dit artitel:


Delen