Beleidspraktijk
05 juli 2020

Advies Onderwijsraad Steeds inclusiever

In het onlangs verschenen advies Steeds inclusiever gaat de Onderwijsraad na hoe het onderwijs inclusiever kan worden voor leerlingen en studenten met een beperking.

Beleidspraktijk
27 mei 2020

Ondersteuningsroute VO en jeugdhulp

Het referentiemodel ondersteuningsroute voortgezet Onderwijs en Jeugdhulp geeft op hoofdlijnen aan hoe een gezamenlijke route er in het basisonderwijs uit kan zien.

Beleidspraktijk
27 mei 2020

Ondersteuningsroute PO en jeugdhulp

Het referentiemodel ondersteuningsroute primair Onderwijs en Jeugdhulp geeft op hoofdlijnen aan hoe een gezamenlijke route er in het basisonderwijs uit kan zien.

Beleidspraktijk
27 mei 2020

Privacy in de samenwerking onderwijs en jeugdhulp

Filmpje met presentatie over privacy in de samenwerking onderwijs en jeugdhulp.

Beleidspraktijk
16 april 2020

Zelfevaluatietool sociaal domein

Met deze zelfevaluatietool 'sociaal domein toegang en samenhang' hulp kunnen gemeenten en samenwerkingspartners de toegang en samenhang in de hulp in het brede sociaal domein zelf in kaart brengen en beoordelen en deze optimaliseren.

Beleidspraktijk
16 april 2020

Handreiking Waarborgen en ontwikkelen van kennis binnen wijkteams

Als een wijkteam uit de startfase is, ontstaat vaak behoefte om te bepalen welke kennis gewenst en aanwezig is. In deze handreiking staan handvatten om dit inzichtelijk te maken binnen jouw wijkteam.