Binnen regio PO de Meierij wordt door 123 scholen, samen met ouders, kinderopvang, voorschoolse instellingen en jeugdhulppartners hard gewerkt om passend onderwijs en zorg te bieden voor al onze kinderen. Met de afbouw van het SBO is de gezamenlijke ambitie om kansen te creëren voor kinderen binnen reguliere basisscholen. We zijn gestart met innovatieve projecten waarin onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugdhulp intensief samenwerken om deze ontwikkeling naar thuisnabij passend onderwijs mogelijk te maken. We zoeken grenzen op, lopen soms aan tegen regelgeving, maar het gezamenlijke doel is, dat de vindplaats (school) waar kinderen zijn ook de werkplaats wordt. Als inspiratieregio krijgen we de kans om iedereen te laten zien wat collega’s in het werkveld al hebben bereikt, maar zeker ook wat we nog beter gaan doen in de samenwerking. We zorgen ervoor dat iedere professional vanuit zijn/haar expertise een bijdrage levert aan de best mogelijke ontwikkelingskansen voor onze kinderen. We zijn met elkaar de Meierij!

Bas Wesseldijk, directeur-bestuurder
Theo Brands, beleidsmedewerker.