Leeuwarden

Loading video..

Inspiratieregio Leeuwarden

Steunstructuur 12- ; inzet Jeugdondersteuners Kindcentra

Alle kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om zich zo veel mogelijk en in de eigen omgeving te ontwikkelen. Dat maakt inclusief werken zo belangrijk. Inclusief werken gaat verder dan passend onderwijs en passende opvang. Het gaat om nieuwe professionaliteit en om goed samenwerken. In de steunstructuur 12- komt de deskundigheid vanuit verschillende betrokkenen samen en slaat zo een brug tussen onderwijs, kinderopvang  en hulp- en opvoedondersteuning. 

Aanleiding

In Leeuwarden is de afgelopen jaren veel werk verzet als het gaat om het bieden van een inclusief en passend onderwijsaanbod voor alle kinderen. Tegelijkertijd is het nog zoeken naar de vorm waarbij onderwijs, kinderopvang en hulp- en opvoedondersteuning optimaal samenwerken, zodat kinderen en gezinnen zo efficiënt en effectief mogelijk ondersteund worden bij opvoed- en opgroeiproblemen.


De Jeugdondersteuner Kindcentrum

Om tot een positieve en inclusieve steunstructuur te komen is in januari 2019 op drie IKC's een eerste praktische stap genomen. Door een nieuwe expertise in te brengen in de vorm van de functie Jeugdondersteuner Kindcentrum, kunnen we over de grenzen van onderwijs en zorg heen kijken.

De jeugdondersteuner richt zich op:

  • Het initiëren en uitvoeren van preventieve activiteiten.
  • Het in een vroeg stadium oppikken van probleemsignalen.
  • Het monitoren en ondersteunen van de gezonde ontwikkeling bij life-events en het vinden van een passende en effectieve oplossing.
  • Het inspireren en motiveren van ouders en het interprofessioneel team.
  • Het bieden van lichte opvoedondersteuning, tijdelijke praktische hulp, voorlichting, informatie en advies.
  • De verbindende schakel zijn tussen kinderopvang, onderwijs, het vrij-toegankelijk ondersteuningsaanbod en verwijzers van specialistische jeugdhulp.

De jeugdondersteuner werkt op de locatie nauw samen met de jeugdverpleegkundigen van de GGD en de sociaal werker van het gebiedsteam. Zij zijn gedurende deze startfase voor een halve dag per week aan de locaties toegevoegd, om zo ook de fysieke ontwikkeling van kinderen te volgen.

De inzet van de drie jeugdondersteuners wordt gevolgd door lectoren van NHL/Stenden. Het doel hiervan is om te komen tot eerste bouwstenen van een methodiekbeschrijving. In 2020 zal de inzet van Jeugdondersteuners Kindcentra gefaseerd worden uitgebreid in de gemeente Leeuwarden.

Voor meer informatie: www.ikc-leeuwarden.nl/jeugdondersteuner of neem contact op met Hanny Voskuylen via hanny.voskuylen@leeuwarden.nl