Dialoog #6:

Door de ogen van de inspiratieregio's

Hoe zorgt een betere samenwerking tussen het onderwijs, zorg en jeugd voor optimale ontwikkelkansen van kinderen?

 

Na vijf edities lang gesproken te hebben over het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd vanuit verschillende perspectieven, is het nu de beurt aan de inspiratieregio’s. Met Andere Ogen is een netwerk van lokale en landelijke samenwerking op onderwijs, jeugd en zorg. Daarbinnen hebben elf inspiratieregio’s het afgelopen twee jaar samen geleerd, geïnspireerd en geagendeerd. Vandaag staat daarom lokale samenwerking centraal; hoe ziet die eruit? Welke projecten lopen er in de verschillende regio’s? Wat maakt de precieze aanpak tot een succes en waar zoeken ze juist naar verbetering? Lokale doeners en projectleiders staan in de spotlight om over projecten te vertellen en ervaringen te delen. We zetten het leerproces gezamenlijk verder en inspireren elkaar en anderen om soortgelijke projecten op te starten.


Dialoog #5:

Door de ogen van de ouders

Hoe zorgt een betere samenwerking tussen ouders, onderwijs, zorg en jeugd voor optimale ontwikkelkansen van kinderen? 

De vijfde dialoog in de reeks is vanuit de ogen van ouders. Betrokken ouders en ouderorganisaties gaan in gesprek over inclusieve samenwerking. Dat is vanzelfsprekend samenwerking van onderwijs, zorg en jeugd mét het kind en de ouders. Hoe ziet die inclusieve samenwerking er nu eigenlijk uit in de praktijk? Iedereen wil de ontwikkelkansen van kinderen vergroten, we delen een gezamenlijk verlangen. Wat maakt het doen in de praktijk weerbarstig? Wat zijn de tips van ouders aan andere ouders en professionals? Hoe werken ouderorganisaties nu aan inclusieve samenwerking? Alles en iedereen is nodig om de ontwikkelkansen van elk kind de vergroten. Hoe ziet een ecosysteem van integrale samenwerking eruit?

 


 

Dialoog #4:

Door de ogen van de stuurgroep

In de week voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van 15 t/m 17 maart 2021 vond de vierde dialoogsessie Met Andere Ogen plaats. Dit keer keken we door de ogen van de stuurgroep van MAO, en waren de onderwijswoordvoerders van D66, GroenLinks en PvdA te gast om te vertellen over hún visie op de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.


Dialoog #3:

Door de ogen van bestuurders

Wat zien bestuurders als ze kijken naar de wereld van het kind? In dialoogavond #3 gingen moderator Natasja van den Berg en ‘tafeldame’ Astrid Ottenheym in gesprek met bestuurders, beleidsmakers en onderzoekers over de kunst van het anders besturen.

 


 

Dialoog #2:

Door de ogen van professionals

Tijdens de tweede dialoogmiddag op 30 november om 16.00 uur gaan we online verder in gesprek over de ontwikkelkansen van kinderen. Dit keer Door de ogen van professionals.

 


 

Dialoog #1:

Door de ogen van India: “Ik wil leren!”

De eerste online dialoogavond van Met Andere Ogen, live vanuit Pakhuis De Zwijger in Amsterdam, vond plaats op maandagavond 9 november jl. Met sprekers in de zaal én via Zoom kwam er een levendige uitwisseling op gang over de noodzaak tot verandering in onderwijs en zorg. Inspiratiebron van de avond was de korte film over het meisje India dat vastbesloten is alles uit zichzelf te halen wat ze in zich heeft.

 


 

Korte film:

De ogen van India

India is 14 jaar en wil maar één ding: leren. Ze heeft 24/7 zorg nodig en kan niet praten. Toch heeft ze laten zien dat ze wél kan communiceren. En hoe. Ze is ambitieus, slim en heeft een groot doorzettingsvermogen.

Als onderwijs en zorg beter samenwerken, kunnen kinderen als India naar school. En dat gun je ieder kind. Wat daarvoor nodig is? Eén duidelijk aanspreekpunt dat de weg weet binnen passend onderwijs, een soepele samenwerking tussen zorg, onderwijs en gemeente én kijken met andere ogen.