september
15
09:00 - 12:00 uur

Workshop regievoeren in netwerken

 

Doel van de workshop: 

De deelnemers hebben inzicht in wat de opgave vraagt. Weten wat er nodig is om succesvol samen te werken en hoe zij hun rol als regievoerder kunnen pakken.

Inhoud van de workshop: 

Netwerksamenwerking en regie gaat over samen met een netwerk van organisaties complexe maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Betrokkenen werken samen om impact te hebben op maatschappelijke opgaven. In deze workshop nemen we je mee in de veranderende rol van de overheid en maak je kennis met het gedachtegoed rond regievoeren in netwerken en wat dat betekent voor de rol als regisseur. De onderwerpen die aan de orde komen: 

  • Opgaven in relatie tot regievoeren
  • Wat is netwerkregie?
  • Waarom regievoeren - de veranderende rol van de overheid (NSOB)
  • Creatiemacht en doorzettingsmacht 
  • Samenwerken en afstemmen 
  • Gezonde samenwerkingsrelaties
  • Commitment en vertrouwen nader bekeken
  • Kwaliteiten van netwerkregisseur en regieteam 
  • rol van de netwerkregisseur 
 

MAO organiseert deze workshop in samenwerking met BMC. BMC heeft in samenspraak met Hans Licht zijn gedachtegoed van netwerkregie verder ontwikkeld. Vanwege het feit dat er meerdere uitkomsten mogelijk zijn, mede afhankelijk van politieke (on)mogelijkheden, zijn veel opgaven complex. Vaak zijn er meerdere partijen nodig om iets te bereiken. Er is vooraf geen gebruiksaanwijzing, geen one size fits all of quick fix oplossing. De lokale overheid kan een essentiële rol spelen door te regisseren op samenwerking met anderen (organisaties, bewoners, vrijwilligers en ondernemers) in de aanpak van het probleem. De opgave of het probleem is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. 

Maar hoe vervul je de verantwoordelijkheid van regievoerder als je niet overal meer over gaat? Wat vraagt het om een netwerk tot stand te brengen en te onderhouden dat echt in staat is samen impact te maken?

Wanneer:

Donderdag 15 september 9.00-12.00 (online). Een week voorafgaand ontvang je de link naar de meeting.

Voorbereiding: 

De deelnemers wordt een week van te voren gevraagd om een korte pitch voor te bereiden die maximaal 1 minuut mag duren en waarbij op de volgende vragen wordt ingegaan: Wat is je naam, je rol/functie, je verwonderingen en wat wil je meenemen?

Daarnaast wordt een link gestuurd van een oefen jamboard. Dit is een soort online whiteboard waarop gezamenlijke opdrachten uitgevoerd kunnen worden. Door vooraf te oefenen weten de deelnemers hoe te werken met deze jamboardwerkvorm en gaat hier geen tijd aan verloren tijdens de workshop.

Minimum aantal deelnemers: 8, maximaal aantal deelnemers: 12

Deadline inschrijven 8 september

 


Organisatie:
Met Andere Ogen
Locatie:
online
Maximum aantal deelnemers:
12
Inschrijvingen:
8